3.es.41. Teatro posterior a la guerra civil

Continue reading

Advertisements
Posted in castellà, Literatura posterior guerra civil, LT, teatro | Leave a comment

3.en.11 Technology shapes the World

1. Michio Kaku & Robots

Let me introduce you to American physicist, Dr. Michio Kaku. Dr. Kaku works in the field of theoretical physics, just as Einstein, and he has devoted much of his time to think about how things will be different for us in the future. If you’re interested you can visit his website:

Banner

Continue reading

Posted in English | Leave a comment

3.ca.35 La diversitat lingüística versus la globalització (1)

Els diversos estudis sobre les llengües indiquen que al món es parlen aproximadament 6.000 llengües. La distribució pels diferents continents és, no obstant això, molt irregular. Continue reading

Posted in General, Sociolingüística | Tagged , , , , , | Leave a comment

3.es.40. Poesía posterior a la guerra civil

Claudio Rodríguez Continue reading

Posted in castellà, Literatura posterior guerra civil, LT, poesía, Poesía posterior guerra civil | Leave a comment

3. ca. 34 Cerques feina per a aquest estiu? Prepara el teu CV!

L’edat legal per començar a treballar són els 16 anys, sempre i quan se tracti d’un jove que visqui de forma independent o aporti el consentiment patern o del tutor/ la institució responsable. En cap cas pot realitzar activitats que impliquin horari nocturn ni hores extres. Tota la informació referida a condicions de treball queda recollida a l’Estatut dels Treballadors. Continue reading

Posted in General | Leave a comment

3.es.39. Argumentación. Más argumentos

Continue reading

Posted in argumentación, castellà | Leave a comment

3.cat. 33 Experimentar amb poesia

Experimentar i innovar en l’art és un nou concepte revolucionari que guia una sèrie de corrents des de l’inici del segle XX fins als anys trenta en el món de la cultura. Ens trobem en el període d’entreguerres (final de la Primera Guerra Mundial, 1918, i inici de la Segona Guerra Mundial, 1939) en el qual els artistes (poetes, pintors, escultors…) es plantegen l’art com un acte de subversió: trencament amb la tradició burgesa i desig d’innovar i ser modern. Continue reading

Posted in General | Leave a comment