2nd Term

Comprensió oral
Escoltar i comprendre una emissió radiofònica sobre la reacció emocional davant una situació
Escoltar i comprendre una conversa de com es reacciona davant certes noticies
Escoltar i comprendre una conversa sobre gent famosa
Escoltar i comprendre la narració d’una anècdota personal
Escoltar i comprendre un programa de ràdio sobre què és tenir èxit
Escoltar i comprendre un debat sobre la intel·ligència

Expressió oral
Intercanviar idees sobre com donar consells
Participar a una discussió sobre com reacció davant certes situacions
Narrar una breu anècdota personal sobre una experiència memorable
Comentar una noticia
Debatre quin és el camí de l’èxit
Intercanviar idees sobre destreses i habilitats
Descriure assoliments personals

Comprensió escrita
Lectura i comprensió d’un text sobre què són les emocions
Lectura i comprensió d’un text sobre com donar consells
Lectura i comprensió d‘escrits en què es demanen i donen consells
Lectura i comprensió de biografies de gent famosa
Lectura i comprensió de la narració biogràfica d’una persona amb facultats excepcionals
Lectura i comprensió d’un article sobre nins prodigi

Expressió escrita
Redactar un escrit en què es dóna consell
Redactar una narració descrivint un record feliç
Redactar una notícia
Redactar una entrevista periodística
Redactar el resum d’una notícia de premsa
Redactar l’entrada a un bloc descrivint un assoliment personal

Continguts sintàctico-discursius
A) Estructures gramaticals
El Primer i el Segon Condicional
L‘ús contrastiu del Present Perfect i el Past Simple
L’ús contrastiu del Present Perfect Simple i el Present Perfect Continuous
La descripció de les habilitats personal en present i en passat
B) Lèxic
Les emocions
Les narracions: tipologies
Pronúncia i ortografia
La premsa i les noticies
Col·locacions amb els verbs say i tell
C) Pronúncia i ortografia
Les formes dèbils de les contraccions
L’expressió de l’emoció en l’entonació
La forma forta i dèbil del Present Perfect
L’accentuació de les paraules polisíl·labes

Advertisements