1st Term

Comprensió oral
Escoltar i comprendre una presentació de com detectar quan qualcú menteix
Escoltar i comprendre un debat sobre què és una comunitat
Escoltar i comprendre un programa televisiu sobre el comportament socials
Escoltar i comprendre una emissió de ràdio sobre els avenços en els sistemes de comunicació
Escolar i comprendre una presentació sobre l’impacte d’Internet en les comunicacions
Escoltar i comprendre una conversa sobre les xarxes socials

Expressió oral
Intercanviar idees sobre què significa ésser honest
Descriure i comparar imatges relacionades amb la honestedat
Fer i intercanviar comentaris sobre un curtmetratge que descriu problemes de socialització
Descriure i comparar diferents entorns humans
Discutir els avantatges i desavantatges dels diferents sistemes de comunicació personal
Narrar una petita anècdota sobre una fallada en la comunicació
Descriure i valorar l’ùs personal que es fa de les xarxes socials

Comprensió escrita
Lectura i comprensió d’un article sobre com detectar un mentider
Lectura i comprensió de cites que valoren el fet d’ésser honest o mentider
Lectura i comprensió d’un text que qüestiona la necessitat de la mentida
Lectura i comprensió d’un text sobre les relacions amb els veïnats
Lectura i com prensió d’un article sobre la comunicació entre els joves
Lectura i comprensió d’una anècdota personal que narra un error de comunicació

Expressió escrita
Redactar un anècdota personal d’una situació que inclou una mentida
Redactar un texte argumentatiu sobre la necessitat de formar part d’una comunitat
Redactar un texte comentant els avantatges i desavantatges de l’ús de les xarxes socials
Redactar una ressenya d’una xarxa social

Continguts sintàctico-discursius
A) Estructures gramaticals
Revisió dels temps verbals de la narració
El quantificadors
L’ús dels articles
Els pronoms i les frases de relatiu
L’expressió de la predicció
B) Lèxic
La mentida i la honestedat
Les relacions socials
La comunicació
C) Pronúncia i ortografia
Patrons de accentuació
La entonació

Advertisements